Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
119 07/02/2020 Công văn, Chophe1p học sinh nghỉ học
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Chương trình cụ thể
2919 10/08/2018 Chỉ thị, Chỉ thị
Số 1771/QĐ- UBND 02/08/2018 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019
1771/QĐ-UBND 02/08/2018 Nghị quyết, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
31/2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Thông tư, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Số: 1471/SGDĐT-GDTrH 20/10/2017 Công văn, Số: 1471/SGDĐT-GDTrH, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC , Đắk Lắk, ngày 20 tháng 10 năm 2017
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên