Kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021-2022 của PGD huyện Ea Kar

Kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021-2022 của PGD huyện Ea Kar

Lượt xem:

http://pgdeakar.edu.vn/ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-cac-mon-van-hoa-trung-hoc-co-so-cap-huyen-nam-hoc-2021-2022.html [...]
Video bài giảng Địa Lý

Video bài giảng Địa Lý

Lượt xem:

[...]
Video Bài giảng vật lí 9- Máy biến thế

Video Bài giảng vật lí 9- Máy biến thế

Lượt xem:

[...]
Video bài giảng Hóa 9

Video bài giảng Hóa 9

Lượt xem:

[...]
Video bài giảng GDCD 6

Video bài giảng GDCD 6

Lượt xem:

[...]
Video bai giảng Toán 6 – So nguyen to – hop so

Video bai giảng Toán 6 – So nguyen to – hop so

Lượt xem:

[...]
Video bài giảng Thể dục

Video bài giảng Thể dục

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2021

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2021

Lượt xem:

UBND HUYỆN EA KAR TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI Số:        /TB-NVT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Ea Đar, ngày 15 tháng 6 năm 2021 THÔNG BÁO (Danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022) Căn cứ Quyết định [...]
Trang 1 / 3123 »