Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
119 07/02/2020 Công văn, Chophe1p học sinh nghỉ học
Số: 1471/SGDĐT-GDTrH 20/10/2017 Công văn, Số: 1471/SGDĐT-GDTrH, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC , Đắk Lắk, ngày 20 tháng 10 năm 2017
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017