Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Lượt xem:

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2022, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức buổi chào cờ đầu tuần và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”. Tại buổi lễ, nhà trường đã phát động đến toàn bộ CB, GV, NV và toàn thể các em học sinh tích cực hưởng ứng. Toàn trường thực hiện Lễ Chào cờ đầu tuần Em Nguyễn [...]
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Lượt xem:

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2022, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức buổi chào cờ đầu tuần và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”. Tại buổi lễ, nhà trường đã phát động đến toàn bộ CB, GV, NV và toàn thể các em học sinh tích cực hưởng ứng. Toàn trường thực hiện Lễ Chào cờ đầu tuần Em Nguyễn [...]