CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN TÌNH NGUYỆN – TẾT YÊU THƯƠNG”

CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN TÌNH NGUYỆN – TẾT YÊU THƯƠNG”

Lượt xem:

Nghĩa cử cao đẹp của các thế hệ cựu học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Ea Kar- Đăk Lăk. Diễn ra sáng thứ 7, ngày 18/01/2020, “ XUÂN TÌNH NGUYỆN-TẾT YÊU THƯƠNG”. Giúp các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thêm niềm tin và nghị lực trong học tập và lao động. Những người làm chương trình xin chân thành cảm ơn: 1.Công ty cổ phần [...]
TÂM THƯ KÊU GỌI

TÂM THƯ KÊU GỌI

Lượt xem:

Kính gửi : Các tổ chức chính trị xã hội; Các doanh nghiệp, các cá nhân thành đạt, các nhà hảo tâm. Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDDT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 1400/SGDĐT-KHTC ngày 08/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk [...]
TÂM THƯ KÊU GỌI

TÂM THƯ KÊU GỌI

Lượt xem:

Kính gửi : Các tổ chức chính trị xã hội; Các doanh nghiệp, các cá nhân thành đạt, các nhà hảo tâm. Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDDT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 1400/SGDĐT-KHTC ngày 08/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk [...]