GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN THỐNG CHI BỘ NGUYỄN VĂN TRỖI HƠN 30 NĂM XÂY DỰNG TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lượt xem:


Chi bộ trường Nguyễn Văn Trỗi được thành lập tháng 09 năm 1986 với 07 đồng chí Đảng viên do đồng chí Vũ Thị Hoài Nghiêm làm Bí thư. “Vạn sự khởi đầu nan” từ 07 đảng viên ban đầu, những ngày đầu thành lập với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Đảng trong trường học Chi bộ đã rất quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Bên cạnh đó, Chi bộ còn đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, xem đây là một trong những công tác trọng tâm xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh. Đến nay Chi bộ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã có một đội ngũ đảng viên tương đối hùng hậu với 31 đồng chí. Cùng với việc tăng nhanh số lượng, chất lượng đảng viên cũng không ngừng được nâng cao. Hầu hết đảng viên đều kiên định theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; trình độ và năng lực đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Đặc biệt, tập thể đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, “có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ lẫn nhau”, cùng hướng đến mục tiêu chung là dạy thật tốt- học thật tốt.
Hàng năm, chi bộ đã làm tốt công tác đánh giá cán bộ, chất lượng đảng viên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 5-6 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng uỷ xã Ea Đar khen thưởng. Nhiều năm liền Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.
Chi bộ Nguyễn Văn Trỗi cũng từng bước khẳng định vị thế của mình qua những trang thành tích trong phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Một trong những yếu tố làm nên thành công đó chính là Chi bộ nhà trường luôn không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi bộ đảng, một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, gắn bó, tâm huyết với sự phát triển đi lên của nhà trường.
Kỷ niệm 34 năm ngày thành lập trường, nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển Chi bộ nhà trường tự hào và phấn khởi với bề dày truyền thống và với những thành tích đã đạt được. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể Chi bộ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi sẽ tiếp tục củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát…phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cùng với đó là tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển toàn diện, nhất là công tác bồi dưỡng nhân tài… tiếp tục xây dựng nhà trường trở thành nơi giáo dục có chất lượng cao của huyện nhà.

Ea Đar, ngày 18 tháng 01 năm 2019