TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI - EA KAR - ĐẮK LẮK

  • Điện thoại: 02623603279
  • Email: thcsnvtroieakar@gmail.com
  • Địa chỉ: Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk